Jakie zmiany w rozliczeniach w ZUS?

Od 05-09-2017 przedsiębiorca, który zgłosił do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego małżonka jako osobę współpracującą zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obecnie zobowiązany jest opłacać składki na FGŚP. Wcześniej ten obowiązek małżonka nie dotyczył.
Składka miesięczna na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która w przypadku osób współpracujących wynosi w 2017 r. 2 557,80 zł (najniższa podstawa). Wysokość składki na FGŚP to 2,56 zł.

Od 01-01-2018 zmianie ulegną zasady zaliczania składek wpłacanych przez płatników. Po tej dacie ZUS będzie rozliczał w pierwszej kolejności najstarsze należności, według terminu wymagalności.
Mając więc dziś w ZUS opłacone bieżące składki, ale także zaległości, gdy wpłacimy kolejną bieżącą składkę będzie ona zaliczana przez ZUS na nasze najstarsze zobowiązanie. W przypadku braku uregulowania dawnych należności (choćby ustaleniami z ZUS dot. spłat ratalnych) może się okazać, że regularnie wpłacane bieżące składki nie będą dawały tytułu do otrzymania zasiłku chorobowego. Dlatego już dziś warto sprawdzić, jak przedstawia się nasza sytuacja w ZUS. Można to zrobić osobiście w inspektoracie ZUS (zalecane jeżeli dawno nie były weryfikowane wpłacone składki np. przy wypłacie zasiłku chorobowego) lub na swoim koncie PUA w ZUS.

Jedno konto w ZUS, zmiany od 01-01-2018

Zmianie ulega sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, od nowego roku będzie to jedno konto. ZUS od początku października rozpoczął wysłanie listów do płatników z informacją o nadaniu indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS).

Nowy rachunek zawiera:

a) pierwsze dwie cyfry to liczba kontrolna rachunku bankowego

b) kolejnych 11 cyfr to zakodowany identyfikator ZUS (60000002 026)

c) ostatnie 13 cyfr to kod identyfikujący płatnika składek, z czego:

– pierwsze 3 cyfry będą oznaczały zakres numerów deklaracji

– pozostałe 10 cyfr numeru rachunku to NIP płatnika

Jeżeli w otrzymanym rachunku nie zgadza się NIP należy udać się do najbliższego inspektoratu, aby poprawić dane.

Płatnicy którzy do tej pory nie otrzymali takiego listu powinni udać się do inspektoratu, aby zweryfikować i ewentualnie uaktualnić adres do wysyłki.

Jest to ważne ponieważ stare rachunki ZUS zostaną zamknięte z dniem 31-12-2017 i bez nowego numeru nie da się opłacić składek.

Korzystając z okazji mogą Państwo również założyć konto e-Puap oraz konto PUE. W ramach tych dostępnych elektronicznie kont możliwe jest odnalezienie swojego indywidualnego NRS.

Schronisko prosi o wsparcie

Szanowni Państwo,

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gilowie prosi o wsparcie. Potrzebne są następujące rzeczy:

a) pilnie:

 • karma dla psów i kotów
 • karma dla zwierząt po zabiegach (np. puszki dobrej jakości Dolina Noteci, Animonda, itp.)
 • smakołyki
 • naturalne gryzaki (suszone uszy, nogi wieprzowe, kości itp)
 • ręczniki
 • koce (kołder schronisko niestety nie jest w stanie przyjąć ze względu na fakt, że sporo psów je rozgryza)

b) rzeczy, które zawsze się przydadzą:

 • odświeżacze powietrza
 • środki na odrobaczenie i odpchlenie
 • smycze, obroże, szelki
 • plastikowe posłania dla psów

Dary można przekazywać do schroniska za pośrednictwem biura lub bezpośrednio. Dane kontaktowe do schroniska można znaleźć pod adresem http://schronisko9.wixsite.com/gilow/kontakt lub na prowadzonym przez schronisko profilu Facebook https://pl-pl.facebook.com/schronisko.gilow/

 

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE)

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) proponowana przez ZUS pozwala m. in na:

 • sprawdzenie czy Twój pracodawca zgłosił Ciebie (pracownika) do ubezpieczenia
 • sprawdzenie czy na swoim koncie posiada się nadpłatę lub niedopłatę (dot. płatników)
 • zarezerwowanie wizyty w oddziale ZUS (rezerwacje obsługiwane są w pierwszej kolejności)
 • dostęp do wystawionego zwolnienia lekarskiego – od pierwszego stycznia 2018 dostęp będzie możliwy tylko na osobistym PUE
 • sprawdzenie ile odłożone zostało na emeryturę wraz z jej wyliczeniem
 • pobranie lub wypełnienie wniosku do ZUS i oraz jego wysłanie

Profil powinien założyć każdy, a w szczególności aktywny zawodowo.

Profil można założyć na dwa sposoby:

 • podczas zakładania konta — poprzez profil zaufany na platformie ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny — jeśli jest już posiadany. Wówczas nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzenie tożsamości,
 • podczas wizyty w placówce ZUS — jeśli nie jest posiadany profil zaufany na platformie ePUAP ani bezpieczny podpis elektroniczny.

Aby podpisywać dokumenty do ZUS i odbierać odpowiedzi rekomendowane jest założenie profilu zaufanego ePUAP lub zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Pamiętaj, potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względu na ochronę danych osobowych. 

Zakładanie profilu ePUAP

Założenie i korzystanie z zaufanego profilu jest bezpłatne. Aby założyć profil trzeba wejść na stronę ePUAP wypełnić formularz w zakładce „zarejestruj się”. W formularzu trzeba podać m.in.:

 • numer pesel

 • numer telefonu

 • adres e-mail

Po wygenerowaniu wniosku na podany numer telefonu zostanie wysłany SMS autoryzujący. Jego treść należy wprowadzić w stosownym polu. Po wprowadzeniu otrzymanego kodu profil zostanie założony.

Teraz pozostaje tylko autoryzacja. Jeżeli posiadają Państwo konto w bankowości elektronicznej to możliwe jest natychmiastowe potwierdzenie profilu i korzystanie z dostępnych usług.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta bankowości elektronicznej lub nie chcą wykorzystywać tej możliwości powinni pójść Państwo do punktu potwierdzającego (m. in. Urzędu Skarbowego, Inspektoratu ZUS, Urzędu Gminy, itp. Szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie internetowej ePUAP).

Jeżeli uważają Państwo,że jest to za trudne możliwe jest udanie się do punktu potwierdzającego. Należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego dzięki czemu profil założony zostanie od ręki.

ePUAP

W dobie gdzie wszelkie usługi dostępne są przez Internet większość osób wie jak zalogować się do różnych platform i skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. Wychodząc z tego założenia urzędy państwowe dają coraz więcej możliwości załatwienia spraw przez Internet.

Pierwszą czynnością jaka większość z nas dokonała przez Internet było złożenie deklaracji podatkowej gdzie do podpisu wystarczyła znajomość przychodu za poprzedni rok podatkowy, który służył jako podpis.

Obecnie dostępne jest inne bardziej uniwersalne narzędzie. Jest nim profil ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ta pozwala kontaktować się bezpłatnie z różnymi urzędami drogą elektroniczną.

Korzystając z tej usługi można:

 • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
 • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

W niedalekiej przyszłości bez tego profilu nie będzie możliwe załatwienie żadnej sprawy, gdyż działania urzędów zmierzają do ograniczenia wniosków papierowych, a z czasem ich likwidację.

Spadek cz. 2

Kiedy nabywamy spadek i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Podatkowi podlegamy kiedy nabywamy własność rzeczy lub prawa majątkowe na terytorium RP tytułem m.in. dziedziczenia, polecenia testamentowego, zasiedzenia. Wszystkie przypadki określa art. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwanej dalej Ustawą.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy i powstaje zgodnie z art. 6 Ustawy, m.in. z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu czy też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Obowiązek podatkowy o którym mowa w art. 6 ustawy spełniamy składając deklaracje SD-3 w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku.

Małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożą deklaracje SD-2 skorzystają ze zwolnienia od podatku określonego w art. 4a Ustawy.

Wyjątek stanowi dziedziczenie po osobie zmarłej przed 01-01-2007, w tym przypadku składa się SD-3.

 

Słowniczek:

wstępny – oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków, itd.

zstępny – oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka, itd.

Spadek cz. 1

W życiu jedna rzecz jest pewna, że odejdziemy do lepszego świata.

Jednym z podatków, który możemy zapłacić jest podatek od spadku i darowizny.

Jeżeli umiera ktoś z rodziny musimy upewnić się czy coś odziedziczyliśmy. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo odziedziczenia majątku z długami.

Przepisy dotyczące spadkobrania przewidują trzy możliwości nabycia spadku;

 • przyjąć spadek wprost,
 • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza,
 • odrzucić spadek.

W pierwszym przypadku możemy się wzbogacić lub zbiednieć, bo spłacimy długi za krewnego. Zalecana jest ostrożność i należy to dobrze przeanalizować.

W drugim przypadku nic nie ryzykujemy bo najwyżej wyjdziemy na zero. Jest to opcja najbezpieczniejsza. Niestety może okazać się że poniesiemy koszty wstępne związane z wyceną majątku.

W trzecim przypadku odrzucamy spadek ale musimy pamiętać, że odrzucenie spadku powoduje, że jeżeli mamy dzieci to one dziedziczą Jeżeli w momencie dziedziczenia są nieletnie sprawa komplikuje się,  ponieważ np. przy odrzuceniu spadku potrzebna jest zgoda sądu.