Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE)

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) proponowana przez ZUS pozwala m. in na:

  • sprawdzenie czy Twój pracodawca zgłosił Ciebie (pracownika) do ubezpieczenia
  • sprawdzenie czy na swoim koncie posiada się nadpłatę lub niedopłatę (dot. płatników)
  • zarezerwowanie wizyty w oddziale ZUS (rezerwacje obsługiwane są w pierwszej kolejności)
  • dostęp do wystawionego zwolnienia lekarskiego – od pierwszego stycznia 2018 dostęp będzie możliwy tylko na osobistym PUE
  • sprawdzenie ile odłożone zostało na emeryturę wraz z jej wyliczeniem
  • pobranie lub wypełnienie wniosku do ZUS i oraz jego wysłanie

Profil powinien założyć każdy, a w szczególności aktywny zawodowo.

Profil można założyć na dwa sposoby:

  • podczas zakładania konta — poprzez profil zaufany na platformie ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny — jeśli jest już posiadany. Wówczas nie jest potrzebne dodatkowe potwierdzenie tożsamości,
  • podczas wizyty w placówce ZUS — jeśli nie jest posiadany profil zaufany na platformie ePUAP ani bezpieczny podpis elektroniczny.

Aby podpisywać dokumenty do ZUS i odbierać odpowiedzi rekomendowane jest założenie profilu zaufanego ePUAP lub zakup bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Pamiętaj, potwierdzenie tożsamości jest konieczne ze względu na ochronę danych osobowych.