ePUAP

W dobie gdzie wszelkie usługi dostępne są przez Internet większość osób wie jak zalogować się do różnych platform i skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. Wychodząc z tego założenia urzędy państwowe dają coraz więcej możliwości załatwienia spraw przez Internet.

Pierwszą czynnością jaka większość z nas dokonała przez Internet było złożenie deklaracji podatkowej gdzie do podpisu wystarczyła znajomość przychodu za poprzedni rok podatkowy, który służył jako podpis.

Obecnie dostępne jest inne bardziej uniwersalne narzędzie. Jest nim profil ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ta pozwala kontaktować się bezpłatnie z różnymi urzędami drogą elektroniczną.

Korzystając z tej usługi można:

  • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
  • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
  • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

W niedalekiej przyszłości bez tego profilu nie będzie możliwe załatwienie żadnej sprawy, gdyż działania urzędów zmierzają do ograniczenia wniosków papierowych, a z czasem ich likwidację.