Jedno konto w ZUS, zmiany od 01-01-2018

Zmianie ulega sposób opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, od nowego roku będzie to jedno konto. ZUS od początku października rozpoczął wysłanie listów do płatników z informacją o nadaniu indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS).

Nowy rachunek zawiera:

a) pierwsze dwie cyfry to liczba kontrolna rachunku bankowego

b) kolejnych 11 cyfr to zakodowany identyfikator ZUS (60000002 026)

c) ostatnie 13 cyfr to kod identyfikujący płatnika składek, z czego:

– pierwsze 3 cyfry będą oznaczały zakres numerów deklaracji

– pozostałe 10 cyfr numeru rachunku to NIP płatnika

Jeżeli w otrzymanym rachunku nie zgadza się NIP należy udać się do najbliższego inspektoratu, aby poprawić dane.

Płatnicy którzy do tej pory nie otrzymali takiego listu powinni udać się do inspektoratu, aby zweryfikować i ewentualnie uaktualnić adres do wysyłki.

Jest to ważne ponieważ stare rachunki ZUS zostaną zamknięte z dniem 31-12-2017 i bez nowego numeru nie da się opłacić składek.

Korzystając z okazji mogą Państwo również założyć konto e-Puap oraz konto PUE. W ramach tych dostępnych elektronicznie kont możliwe jest odnalezienie swojego indywidualnego NRS.