Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

Księgowości:

 • księgi rachunkowe
 • książka przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów
 • karta podatkowa
 • ewidencja dla potrzeb VAT
 • i inne ewidencje niezbędne do rozliczeń podatkowych
 • nadzór nad działami księgowymi firm

Kadr i płac:

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowanie dokumentacji do zawarcia stosunku pracy
 • naliczanie wymiaru i rozliczanie urlopów
 • lista płac
 • deklaracje ZUS i PIT
 • i inne

Doradztwa podatkowego:

 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm
 • reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, m.in. PIT, CIT
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa
 • sporządzanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • audyt podatkowy

Oraz pozostałych:

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • spadki i darowizny – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy i ZUS
 • analiza finansowa firm
 • sporządzanie i analiza umów gospodarczych
 • sprawozdania do GUS
 • obsługa dotacji PFRON
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie wniosków i pism
 • pośrednictwo w udzielaniu kredytów
 • pośrednictwo w odzyskiwaniu wierzytelności
 • i inne

Realizujemy również jednorazowe zlecenia klientów.

Szczegółowy zakres usług i cenę ustalamy z klientem indywidualnie.