Jakie zmiany w rozliczeniach w ZUS?

Od 05-09-2017 przedsiębiorca, który zgłosił do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego małżonka jako osobę współpracującą zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obecnie zobowiązany jest opłacać składki na FGŚP. Wcześniej ten obowiązek małżonka nie dotyczył.
Składka miesięczna na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która w przypadku osób współpracujących wynosi w 2017 r. 2 557,80 zł (najniższa podstawa). Wysokość składki na FGŚP to 2,56 zł.

Od 01-01-2018 zmianie ulegną zasady zaliczania składek wpłacanych przez płatników. Po tej dacie ZUS będzie rozliczał w pierwszej kolejności najstarsze należności, według terminu wymagalności.
Mając więc dziś w ZUS opłacone bieżące składki, ale także zaległości, gdy wpłacimy kolejną bieżącą składkę będzie ona zaliczana przez ZUS na nasze najstarsze zobowiązanie. W przypadku braku uregulowania dawnych należności (choćby ustaleniami z ZUS dot. spłat ratalnych) może się okazać, że regularnie wpłacane bieżące składki nie będą dawały tytułu do otrzymania zasiłku chorobowego. Dlatego już dziś warto sprawdzić, jak przedstawia się nasza sytuacja w ZUS. Można to zrobić osobiście w inspektoracie ZUS (zalecane jeżeli dawno nie były weryfikowane wpłacone składki np. przy wypłacie zasiłku chorobowego) lub na swoim koncie PUA w ZUS.