Spadek cz. 2

Kiedy nabywamy spadek i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Podatkowi podlegamy kiedy nabywamy własność rzeczy lub prawa majątkowe na terytorium RP tytułem m.in. dziedziczenia, polecenia testamentowego, zasiedzenia. Wszystkie przypadki określa art. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwanej dalej Ustawą.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy i powstaje zgodnie z art. 6 Ustawy, m.in. z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu czy też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Obowiązek podatkowy o którym mowa w art. 6 ustawy spełniamy składając deklaracje SD-3 w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku.

Małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożą deklaracje SD-2 skorzystają ze zwolnienia od podatku określonego w art. 4a Ustawy.

Wyjątek stanowi dziedziczenie po osobie zmarłej przed 01-01-2007, w tym przypadku składa się SD-3.

 

Słowniczek:

wstępny – oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków, itd.

zstępny – oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka, itd.