Zmiany w zasadach amortyzacji od 01.01.2018

Dnia 01.01.2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT i CIT dotycząca m.in. limitu wartości środków trwałych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że środki o wartości poniżej 10.000 zł możemy zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe natomiast powyżej tej wartości podlegają amortyzacji. Zmiana dotyczy wszystkich podatników, bez względu na status.

Wzrost wartości limitu pozwoli wielu podatnikom na ulepszenie swoich używanych maszyn, urządzeń bez konieczności wieloletniej amortyzacji, a wydatek taki stanie jednorazowym kosztem.