Przypomnienie o nowym obowiązku

Szanowni Państwo,
Zbliża się koniec roku, a jak wiemy z doświadczenia każdy kolejny wprowadza zmiany.
Biorąc pod uwagę doniesienia medialne nie było szansy, żeby nie dowiedzieć się o podwyżce pensji minimalnej w 2024 roku.

Są jednak informacje, które nie są już tak medialne. Poniżej cytujemy komunikat Ministra Cyfryzacji z 22 listopada 2023 roku.
Najważniejsze informacje dla zawodów zaufania publicznego
Od 30 grudnia 2023 r. osoby wykonujące niektóre zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek komunikowania się przez skrzynkę do e-Doręczeń (zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r.).

Dotyczy to:

Od grudnia 2023 r. będą oni musieli:
mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE), doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.

Podstawą prawną działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego (e-Doręczeń) są: rozporządzenie eIDAS, ustawa o doręczeniach elektronicznych. Czym są e-Doręczenia Są równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Są usługą zaufania świadczoną na podstawie rozporządzenia eIDAS i norm ETSI. Opisują one m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a także odpowiednie dla nich certyfikaty. Zastąpią korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Z treścią komunikatu w oryginale można się zapoznać na stronie: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/najwazniejsze-informacje-dla-zawodow-zaufania-publicznego