Zakładanie profilu ePUAP

Założenie i korzystanie z zaufanego profilu jest bezpłatne. Aby założyć profil trzeba wejść na stronę ePUAP wypełnić formularz w zakładce „zarejestruj się”. W formularzu trzeba podać m.in.:

  • numer pesel

  • numer telefonu

  • adres e-mail

Po wygenerowaniu wniosku na podany numer telefonu zostanie wysłany SMS autoryzujący. Jego treść należy wprowadzić w stosownym polu. Po wprowadzeniu otrzymanego kodu profil zostanie założony.

Teraz pozostaje tylko autoryzacja. Jeżeli posiadają Państwo konto w bankowości elektronicznej to możliwe jest natychmiastowe potwierdzenie profilu i korzystanie z dostępnych usług.

Jeżeli nie posiadają Państwo konta bankowości elektronicznej lub nie chcą wykorzystywać tej możliwości powinni pójść Państwo do punktu potwierdzającego (m. in. Urzędu Skarbowego, Inspektoratu ZUS, Urzędu Gminy, itp. Szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie internetowej ePUAP).

Jeżeli uważają Państwo,że jest to za trudne możliwe jest udanie się do punktu potwierdzającego. Należy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego dzięki czemu profil założony zostanie od ręki.

ePUAP

W dobie gdzie wszelkie usługi dostępne są przez Internet większość osób wie jak zalogować się do różnych platform i skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. Wychodząc z tego założenia urzędy państwowe dają coraz więcej możliwości załatwienia spraw przez Internet.

Pierwszą czynnością jaka większość z nas dokonała przez Internet było złożenie deklaracji podatkowej gdzie do podpisu wystarczyła znajomość przychodu za poprzedni rok podatkowy, który służył jako podpis.

Obecnie dostępne jest inne bardziej uniwersalne narzędzie. Jest nim profil ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ta pozwala kontaktować się bezpłatnie z różnymi urzędami drogą elektroniczną.

Korzystając z tej usługi można:

  • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
  • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
  • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

W niedalekiej przyszłości bez tego profilu nie będzie możliwe załatwienie żadnej sprawy, gdyż działania urzędów zmierzają do ograniczenia wniosków papierowych, a z czasem ich likwidację.

Spadek cz. 2

Kiedy nabywamy spadek i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Podatkowi podlegamy kiedy nabywamy własność rzeczy lub prawa majątkowe na terytorium RP tytułem m.in. dziedziczenia, polecenia testamentowego, zasiedzenia. Wszystkie przypadki określa art. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwanej dalej Ustawą.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy i powstaje zgodnie z art. 6 Ustawy, m.in. z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu czy też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Obowiązek podatkowy o którym mowa w art. 6 ustawy spełniamy składając deklaracje SD-3 w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku.

Małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożą deklaracje SD-2 skorzystają ze zwolnienia od podatku określonego w art. 4a Ustawy.

Wyjątek stanowi dziedziczenie po osobie zmarłej przed 01-01-2007, w tym przypadku składa się SD-3.

 

Słowniczek:

wstępny – oznaczające każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię), prapradziadków, itd.

zstępny – oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka, praprawnuka, itd.

Spadek cz. 1

W życiu jedna rzecz jest pewna, że odejdziemy do lepszego świata.

Jednym z podatków, który możemy zapłacić jest podatek od spadku i darowizny.

Jeżeli umiera ktoś z rodziny musimy upewnić się czy coś odziedziczyliśmy. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo odziedziczenia majątku z długami.

Przepisy dotyczące spadkobrania przewidują trzy możliwości nabycia spadku;

  • przyjąć spadek wprost,
  • przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzucić spadek.

W pierwszym przypadku możemy się wzbogacić lub zbiednieć, bo spłacimy długi za krewnego. Zalecana jest ostrożność i należy to dobrze przeanalizować.

W drugim przypadku nic nie ryzykujemy bo najwyżej wyjdziemy na zero. Jest to opcja najbezpieczniejsza. Niestety może okazać się że poniesiemy koszty wstępne związane z wyceną majątku.

W trzecim przypadku odrzucamy spadek ale musimy pamiętać, że odrzucenie spadku powoduje, że jeżeli mamy dzieci to one dziedziczą Jeżeli w momencie dziedziczenia są nieletnie sprawa komplikuje się,  ponieważ np. przy odrzuceniu spadku potrzebna jest zgoda sądu.