Życzenia.

Szanowni Państwo, niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery! ????

Życzymy również zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań w 2020 roku, a także wielu sukcesów w ich realizacji!

Wakacyjne godziny otwarcia

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż z przyczyn organizacyjno-technicznych
od 29/07/2019 do 09/08/2019 nasze biuro czynne będzie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 16:00.

W dniu 31/07/2019 biuro będzie nieczynne. 

 

Informacja dotycząca zmian w podatku VAT

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą  zmian w podatku VAT, wchodzących w życie od 1-go września 2019r., opracowaną przez zespół merytoryczny DO KIDP.

„Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. „Białą listę podatników VAT”, tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT. Wykaz umożliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby VAT w dniu dokonania transakcji. Dodatkowo w rejestrze znajdzie się numer rachunku rozliczeniowego podatnika. Ustawa przewiduje również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zakładające brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany w wykazie, jednakże ww. sankcja obowiązywać będzie od 1.01.2020 r.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy weryfikację zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych, gdyż dane w rejestrze opierać się będą przede wszystkim na informacjach już posiadanych przez organy podatkowe.

Dnia 1 września 2019 roku ma również wejść w życie projekt z 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT (załączników wskazujących na towary i usługi, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadza w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT. Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenie na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (sankcje nie będą dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną  regulacje dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT).

Wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu oznacza konieczność fakturowania wszystkich transakcji z podatkiem VAT, ale konieczna jest weryfikacja, kiedy należy umieścić na fakturze określony zapis. Sankcja w przypadku jego braku może być bowiem bardzo dotkliwa.”

Informacja dotycząca podszywania się pod Urząd Skarbowy.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w ostatnim czasie pojawiło się nowe zagrożenie rozsyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail. Polega ono na przesyłaniu treści sugerującej oficjalne pismo „Urzędu Skarbowego – Informacji o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”. Wiadomość ta może zawierać zainfekowane załączniki.

Komunikat Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu wraz z przykładową wiadomością można zobaczyć klikając w te łącze.

Wynajmujący apartament może zostać przedsiębiorcą

Z najnowszej interpretacji 0113-KDIPT2-1.4011.68.2018.2.BO wynika, że wystarczy wynajmować na doby jedno mieszkanie by zostać przedsiębiorcą.

Na pytanie:

Czy jeżeli zostanie podpisana umowa współpracy z firmą pośredniczącą w krótkotrwałym zakwaterowaniu turystów, która pobiera opłaty w imieniu właściciela za wynagrodzeniem, a także przyjmuje gości oraz przygotowuje i sprząta lokal, można zaliczyć przychód z najmu mieszkania do przychodu z najmu prywatnego?

uzyskano odpowiedź od Dyrektora Informacji Skarbowej:

„ stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu lokalu turystycznego, Wnioskodawczyni winna zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza), a nie do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (najem prywatny).”