Zaległości w ZUS

W związku ze zmianami rozliczania składek może okazać się, że płacąc składki na bieżąco mamy zaległości (ZUS rozliczy bieżące wpłaty na poczet zaległości z lat poprzednich). ZUS ma rozpocząć akcję mająca na celu poinformowania płatników o zaległościach (jak nie otrzymamy informacji to nie znaczy, że nie mamy zaległości, najlepiej wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami).

Jeżeli wystąpią zaległości należy:

  • uzgodnić w ZUS dlaczego powstały np. składka zapłacona przez płatnika ale w wyniku błędu nie przypisana do konta,
  • jeżeli zaległość jest bezsporna wystąpić o układ ratalny.

Na raty można po ostatnich zmianach rozłożyć całość zadłużenia (wcześniej nie było takiej możliwości w stosunku do zaległych składek za pracowników). Wystarczy złożyć wniosek, w którym  m.in. proponujemy ilość i wysokość rat. Wniosek (RSR) można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Jeżeli płatnik spodziewa się problemów przy regulowaniu bieżących składek może zwrócić się do ZUS z wnioskiem (RSO) o odłożenie w czasie obowiązku ich zapłaty. Do tych składek zostanie doliczona opłata prolongacyjna w wysokości połowy stawki odsetek.

Wniosek o rozłożenie na raty i odłożenie w czasie zapłaty bieżących składek można złożyć równocześnie.